ANASAYFA   |  HAKKIMIZDA   |  KADROMUZ   |  DAVA TÜRLERİ   |  HABERLER   |  DİLEKÇELER   |  YAYINLAR   |  MAKALELER   |  ŞİİRLER   |  YARARLI BİLGİLER   |  İLETİŞİM
 
Dava Türleri
İdari Davalar
AİHM Davaları
Ticari Davalar
Ceza Davaları
Kira - Kira Tespit Davaları
Tahliye Davaları
Tazminat - Alacak Davaları
Nişan İle İlgili Davalar
Evlilik İle İlgili Davalar
 

 ::  DAVA TÜRLERİ

  Kişilere ve Firmalara yönelik olarak Avukatlık Hizmetlerimizin yanısıra Kurumlara ve kurumsallaşmış olarak çalışan Firmalara yönelik olarak Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri de vermekteyiz.
   
  İDARİ DAVALAR
  -  İPTAL Davaları
-  Tam Yargı Davaları
-  Vergi Davaları
-  Danıştay'da İptal Ve Tam Yargı Davaları
-  Yürütmeyi Durdurma İstemli Davalar
   
  AİHM DAVALARI
  -  AİHS'e Aykırılığın Tespiti Davaları
-  Giderim Davaları
-  Önlem Davaları
   
  TİCARİ DAVALAR
  -  Karşılıksız Çek Keşidesi Davaları
-  Senet Bedelinin Ödenmesinin Men’i
-  Haksız Rekabetin Önlenmesi
-  Şirketler Hukukundan Doğan Davalar
-  Alacak Davaları
-  Sigorta Davaları
   
  CEZA DAVALARI
   
  KİRA – KİRA TESPİTİ DAVALARI
  -  Tevdi mahalli (ödeme yeri) tayini
-  Kiralayanın hapis hakkı
-  Kiracının temerrüdü ihtarname
-  Kira bedelinin yeni şartlara uyarlanması
   
  TAHLİYE DAVALARI
  -  Tahliye taahhütnamesine dayanarak tahliye
-  Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye
-  Kiracının taşınmazı başkasına devri nedeniyle tahliye
-  Kira sözleşmesine aykırılık nedeniyle tahliye
-  Tahliye edilen taşınmazda hasar tespiti
   
  TAZMİNAT – ALACAK DAVALARI
  -  Haksız fiilden doğan tazminat istemi
-  Destekten yoksun kalmaktan dolayı tazminat istemi
-  Motorlu araç işletenden tazminat istemi
-  Bina – yapı sahibinden tazminat istemi
-  Manevi tazminat talebi
-  Haksız ihtiyati haciz- tedbirden dolayı tazminat istemi
-  İnşaat tecavüzünden dolayı tazminat istemi
-  İşçi çalıştıranın sorumluluğundan doğan tazminat davaları
   
  NİŞAN İLE İLGİLİ DAVALAR
  -  Nişan bozulmasından dolayı maddi – manevi tazminat
-  Nişan hediyelerinin iadesi- bedellerinin tahsili
   
  EVLİLİK İLE İLGİLİ DAVALAR
  -  Mutlak butlan- Nisbi butlan halleri
-  Eşin aile birliğini temsil yetkisinin kaldırılması
-  Eşin ayrı konut edinme istemi
-  İddet süresinin kısaltılması
   
 
     ANASAYFA   |  HAKKIMIZDA   |  KADROMUZ   |  DAVA TÜRLERİ   |  HABERLER   |  DİLEKÇELER   |  YAYINLAR   |  MAKALELER   |  ŞİİRLER   |  YARARLI BİLGİLER   |  İLETİŞİM
 
Üsküdar Caddesi No: 18 URAS İŞ MERKEZİ Kat: 5 D. 11 KARTAL / İSTANBUL
Telefon : +90 216 387 01 73       Faks : +90 216 353 67 49

Tüm Hakları Saklıdır Celal ÜLGEN 2009 ©             info@celalulgen.av.tr                            Designed by   MASLINE